Monitoring HACCP, IFC/BRC


Prowadzimy kompleksową obsługę zabezpieczenia przed szkodnikami zakładów produkcyjnych i przedsiębiorstw.
Obejmującą:

  • opracowywanie procedur
  • sporządzenie planu rozmieszczenia urządzeń do monitorowania szkodników
  • montaż: stacji deratyzacyjnych, pułapek żywołownych, lamp owadobójczych, detektorów na owady biegające i detektorów feromonowych
  • monitorowanie szkodników
  • wizyty monitoringowe
  • prowadzenie dokumentacji ( Karty kontroli, protokoły, analiza z trendami aktywności, harmonogramy, wykresy )
  • doradztwo w zakresie profilaktyki
  • szkolenie pracowników-koordynatorów
  • zwalczanie szkodników w ramach procedur awaryjnych
  • kontrole nocne

 

maszyna