Usługi w zakresie ochrony sanitarnej


Wykonujemy usługi w zakresie ochrony sanitarnej dla podmiotów gospodarczych, państwowych, spółdzielczych, jak również prywatnych. Zwalczamy gryzonie, insekty, bakterie i wirusy, których obecność w obiektach wiąże się z niebezpieczeństwem przenoszenia chorób wśród ludzi i zwierząt oraz groźbą skażenia żywności.

Jesteśmy w stałym kontakcie z firmami produkującymi najnowsze preparaty. Stosujemy wszelkie nowości z zakresu środków i metod.

Wdrażamy systemy monitorowania w ramach Programu Profilaktyki i Zwalczania Szkodników Sanitarnych spełniającego wymogi HACCP/GMP/GHP i norm ISO, IFC/BRC, stawiane przez Unię Europejską zawarte w zaleceniach Weterynaryjnej Inspekcji Sanitarnej oraz SANEPID-u.

Nasze usługi wykonujemy zgodnie z aktualnymi standardami, wymogami bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi i zwierząt oraz w poszanowaniu środowiska naturalnego.

oprysk środka dezynfekcyjnego